DIAPO 餐桌

风格:现代

产地:意大利

设计师:Rene Bouchara

尺寸:L. 220 x H. 74 x P. 100 CM

描述:

餐桌顶部采用特别透明的15毫米厚的玻璃,底部用12毫米厚的透明或彩色夹层玻璃。

其他产品/其他尺寸:

L. 320 x H. 74 x P. 120 CM

方形餐桌:L. 130 x H. 74 x P. 130 CM

*多种尺寸、不同深浅的颜色可选

基材:玻璃

添加收藏